Business Growth Through Diversity/Růst byznysu prostřednictvím diverzity

news

ORGANISING SPONSORS/Organizující sponzoři

ORGANISING PARTNERS/Organizující partneři

MEDIA PARTNER/Komunikační partner

SUPPORTING SPEAKERS/Podporující řečník

CONFERENCE FRIENDS/Přátelé konference