Business Growth Through Diversity/Růst byznysu prostřednictvím diverzity

Events

Pride Business Forum 2015

Business Growth Through Diversity // Růst byznysu prostřednictvím diverzity

ORGANISING SPONSORS/Organizující sponzoři

ORGANISING PARTNERS/Organizující partneři

MEDIA PARTNER/Komunikační partner

SUPPORTING SPEAKERS/Podporující řečník

CONFERENCE FRIENDS/Přátelé konference